1.4 Diskriminering

Ett avtal som inskränker någons rättigheter eller skyldigheter enligt diskrimineringslagen (2008:567) är utan verkan i den delen.

Denna bestämmelse är endast en påminnelse om diskrimineringslagen. Se även DCFR II. Chapter 2 Non-discrimination.