2023-11-13
Ändringar i kommentarerna till 12.5.1 och 12.5.2 m anledning av HD-fallet "Lägenheten i Jämjö"

2023-08-25
Ändringar i kommentarerna till 10.1, 12.1 och 12.3.1 m. anl. av tvingande regler i lagen om företagsrekonstruktion

2023-08-23
Ändringar i 5.3 om avtalstolkning med anledning av HD:s dom 23 augusti 2o23 "Mösseberg II". Dessutom omfattande ändringar nästan överallt med hänvisningar till nya upplagan av Grönfors & Dotevalls kommentar till avtalslagen.

2023-05-29
Ändringar pga HDs dom "Husqvarnas skiljeavtal" i 5,4 Standardvillkor, 2.6 Passivitet, 2.1 Ingående, 10.1 Avtalstid

2022-07-26
Uppdaterade hänvisningar till nya konsumentköplagen och nya upplagan av Allmän avtalsrätt